By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Albatros, 1989.
Annotation: Průvodce českou literaturou, s kapitolkami Literatura a čtenář (s. 6-8), Živé dědictví (s. 9-12, o lidové slovesnosti), Čtenář a literatura...
Book
2
Annotation: Příručka; s medailony uvedených autorů (v jednotlivých kapitolách), s jmenným rejstříkem.
Book
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 8, říjen, Příloha, s. 57
Annotation: Recenze.
Article