By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Sborník suplující stejnojmenný zrušený časopis, tentokrát s hlavním tématem: Zamyšlení o funkcích dětské literatury a dětského čtenářství;...
Book
2
Annotation: Sborník suplující zrušený (IBBY doufá, že dočasně) časopis Zlatý máj, s redakčním Úvodem (s. 1) a mj. s uvedenými příspěvky (na s. 42-72...
Book
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 37, 15. 9., s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Steklač Vojtěch (Kmen č. 34), kde nesouhlasí s názorem: Genčiová Miroslava na comics (Kmen č. 25).
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 32, 10. 8., příl. Kmen, č. 32, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 6, červen, s. 367-368
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 7, září, s. 495
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 10, prosinec, s. 701-702
Annotation: Recenze.
Article