By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 2, s. 29
Annotation: Mj. poukázáno na nesrovnatelnost oceněných: Hrabal Bohumil, Bojar Pavel. (zasloužilý umělec, národní umělec).
Article
2
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 3, s. 10
Annotation: Srovnání českého a slovenského "upraveného" překladu pamětí:Bunuel Louis, které vydal Slovenský spisovatel.
Article
3
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 5, s. 29-30
Annotation: Komentář k ukázkám z textu J. Hory Literatura a politika z r. 1929.
Article
4
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 6, s. 16-21
Annotation: Rozhovor o literární kritice a literatuře; mj. o: Kovářík Vladimír, Blahynka Milan, Kundera Milan, Čejka Jaroslav, Korbel Petr.
Article
5
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 4, s. 12
Annotation: Polemika s názorem: Čejka Jaroslav, že by se umělci a spisovatelé neměli plést do politiky.
Article
6
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 1, s. 36-37
Annotation: Referát o setkání literárních kritiků s vedením: Svaz československých spisovatelů. Mj. o: Peterka Josef, Lukeš Jan.
Article
7
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 6, s. 29
Annotation: Glosa k chystanému vysokému nákladu knihy I. Klímy Láska a smetí v nakladatelství Československý spisovatel (100 000 výtisků).
Article
8
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 7, s. 6
Annotation: Fejeton.
Article
9
In: Echo. -- R. 1988/1989, č. 3, s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Jelínek Antonín.
Article
10
In: Echo. -- R. 1988/1989, č. 9, s. 16-22
Annotation: Mj. o knize Podivné lásky a otci: Alfons Mucha. Plná verze rozhovoru připraveného pro Mladý svět v lednu 1989. V MS otištěno 31. 10. 1989 (pravděpodobně...
Article