By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 103, 3. 5., příl. Svět knihy, s. F1
Annotation: Kromě článku o historii veletrhu obsahuje mimořádná příloha Svět knihy též program akce, biografické poznámky o některých hostech festivalu...
Article