By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 186, 11. 8., s. D5-D6
Annotation: Rozhovor. K textu je připojena biografická poznámka o V. Bělohradském.
Article
3
Annotation: Soubor rozhovorů V. B., publikovaných v 90. letech časopisecky (Týden, Mladý svět, Proglas, Svět a divadlo, Reflex, Lidové noviny), pro knižní...
Book
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 42, 20. 2., příl. Nedělní LN, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor; s biograficko-bibliografickou poznámkou o V. B.
Article