By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 1, 31. 12., s. 49
Annotation: Referát o: Společnost Jana Skácela.
Article
2
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 23, 2. 6., s. 54-55
Annotation: O nakladatelství Torst a Argo.
Article
3
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 15, 8. 4., s. 57
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 46, 12. 11., s. 63
Annotation: Referát o revui pro vědomí souvislostí Omega, která začala vycházet v listopadu 1993.
Article
5
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 45, 5. 11., s. 51
Annotation: Referát o udělení: Cena Jaroslava Seiferta.
Article
6
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 43, 22. 10., s. 49
Annotation: Zpráva o udělení: Cena Jiřího Ortena M. V. za knihu Báječná léta pod psa.
Article