By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rock & pop. -- ISSN 0862-7533. -- Roč. 8, 1997, č. 7 (165), červenec, s. 122
Annotation: Soubor kritických názorů nakladatelů a kritika na veletrh.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 140, 18. 8., s. 6
Annotation: Prostor; v rubrice Hovoříme s novými nakladateli.
Article
3
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 32, 1990, č. 33, 14. 8., s. 23
Annotation: Svéživotopisné vyprávění vedoucího nakladatelství Prostor a stejnojmenného časopisu.
Article