By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 19, 2009/2010, č. 3/4, 30. 11. 2009, příl. Paseka-revue kulturně a literárně historická, s. 2
Annotation: K výročí Paseky též fejetony L. Martínka a P. Šabacha.
Article
2
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 32-36
Annotation: Záznam diskuse, připravené ve spolupráci s rozhlasovou stanicí Vltava (ve zkrácené podobě zazněla v pořadu Naše téma v prosinci 1999).
Article