By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 299, 22. 12., příl. Orientace, s. v
Annotation: Zamyšlení redaktorů LN.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 176, 31. 7., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o tištěných a elektronických knihách a jejich budoucnosti.
Article
6
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 32-36
Annotation: Záznam diskuse, připravené ve spolupráci s rozhlasovou stanicí Vltava (ve zkrácené podobě zazněla v pořadu Naše téma v prosinci 1999).
Article
8
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 60, 1998, č. 10, říjen, s. 6-7, 11
Annotation: Přetisk několika nekrologů (či úryvků); s úvodním medailonem.
Article
9
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1998, březen, s. 24-27
Annotation: Beseda o potřebě a úloze kritiky.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 286, 6. 12., s. 18
Annotation: Referát o archivním oddělení: Památník národního písemnictví.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 270, 17. 11., s. 19
Annotation: Přehled s poznámkou.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 264, 10. 11., s. 19
Annotation: Přehled; v připojené poznámce zmíněn mj. román Z. S.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 141, 16. 6., s. 11
Annotation: Referát o problémech s vydáváním sebraných a vybraných spisů zahraničních a českých autorů, mj. : Kolář Jiří, Poláček Karel, Hostovský...
Article