By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 240, 15. 10., s. A13
Annotation: Nekrolog scénáristy J. Křižana doplněný o vzpomínkové články jeho přátel a přetisk úryvku z článku J. Křižana o komunismu napsaného...
Article