By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 265, 12. 11., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Přehled; mj. k obsahu č. 11/2011 časopisu Dějiny a současnost.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 149, 25. 6., s. A10
Annotation: Fejeton o zvyšování DPH na knihy; připojena glosa k úmrtí R. Elhenické.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 59, 11. 3., s. A11
Annotation: Glosa k vydání sebraných spisů M. Kundery v prestižní francouzské edici Pléiade.
Article
4
Annotation: Jubilejní publikace obsahuje Rozhovor Josefa Chuchmy s Viktorem Stoilovem a Janem Šulcem (s. 7-182); reprodukce: Obálky publikací nakl. Torst (s. 185-227)...
Book
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 300, 29. 12., s. A11
Annotation: Nekrolog překladatelky a šéfredaktorky nakladatelství Argo E. Slámové.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 176, 31. 7., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o tištěných a elektronických knihách a jejich budoucnosti.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 144, 22. 6., s. A10
Annotation: Nekrology; mj. bohemisty V. Justla.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 84, 10. 4., s. A12
Annotation: Soubor glos, mj. k výsledkům výzkumu čtení dětem provedeného nakladatelstvím Egmont.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 31, 6. 2., s. A10
Annotation: Soubor glos; mj. k počtu knih vydávaných ročně v České republice a sledování knižního trhu.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 7, 9. 1., příl. Víkend, s. 43
Annotation: Článek o edici Česká knižnice (vydávané od roku 1997 nakladatelstvím Český spisovatel, později Nakladatelstvím Lidové noviny a od roku 2010...
Article
11
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 19, 2009/2010, č. 3/4, 30. 11. 2009, příl. Paseka-revue kulturně a literárně historická, s. 2
Annotation: K výročí Paseky též fejetony L. Martínka a P. Šabacha.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 237, 10. 10., s. A10
Annotation: Nekrolog nakladatele a spisovatele J. Řezáče.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 162, 12. 7., s. A10
Annotation: Glosa zpochybňující interpretaci výsledků průzkumu čtenářství sítě Neoluxor.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 34, 9. 2., s. D8
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 74, 28. 3., s. C8
Annotation: Glosy ke knihám, které byly nominovány v soutěži Magnesia Litera za rok 2005 v kategorii "nakladatelský čin".
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 89, 16. 4., příl. Kavárna, s. E-II
Annotation: Poznámka k vydání dvou knih nakladatelství Host, rozšiřujících Edici Poesie o tzv. Velkou řadu.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 207, 4. 9., s. B2
Annotation: O aktuální výstavě, která mapuje českou a slovenskou typografickou práci v letech 1985-2004.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 29. 4., s. 1, 4
Annotation: Přepis diskuze, kterou vysílal ČR3 - Vltava 1. 3. 2004.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 233, 4.-5. 10., s. B3
Annotation: Polemika o úrovni nakladatelské činnosti Michala Zítka.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 95, 23. 4., s. C8
Annotation: Komentář k českému knižnímu trhu.
Article