By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 265, 12. 11., s. 18
Annotation: O: Literární klub, na němž se v druhém roce jeho existence podílejí nakladatelství: Mladá fronta, Argo, Paseka, Volvox Globator, Atlantis, Nakladatelství...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 262, 8. 11., s. 19
Annotation: Glosa k rozhodnutí B. S., oceněné: Cena Jiřího Ortena, vzdát se finanční části ceny ve prospěch časopisu Tvar, v jehož redakci pracuje jako...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 233, 4. 10., s. 19
Annotation: Recenze č. 5 (1996).
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 90, 16. 4., s. 19
Annotation: Recenze čísla 4.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 278, 28. 11., s. 19
Annotation: Recenze čísla 3, listopad 1995.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 151, 29. 6., s. 19
Annotation: Recenze 2. čísla.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 29, 3. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 29, 14. 7., s. 51
Annotation: K desátému roku existence RR; s obsahovým přehledem 25. čísla.
Article
9
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 8, 18. 2., s. 49
Annotation: Komentář k rozdělování dotací literárním časopisům.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 4, 1993, č. 46, 15.-21. 11., s. 15
Annotation: Obsahový přehled; v sloupku Pro potěchu.
Article
11
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 46, 12. 11., s. 63
Annotation: Referát o revui pro vědomí souvislostí Omega, která začala vycházet v listopadu 1993.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1993, č. 29, 19.-25. 7., s. 23
Annotation: Recenze čísla věnovaného deníku jako literárnímu žánru; v rubrice Pro potěchu.
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1992, č. 52, 28. 12. 1992-3. 1. 1993, s. 5
Annotation: K zániku deníku vycházejícího 1. 4.-12. 12. 1992; též o jeho kulturní rubrice.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 15, 11. 4., s. 14
Annotation: Recenze čísel 14, 1990; 15, 1991.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 42, 20. 12., s. 2
Annotation: Recenze prvního čísla (pokračovatele časopisu Kavárna A. F. F. A.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 29, 20. 9., s. 5
Annotation: Recenze knižního vydání příspěvků do ankety časopisu Přítomnost, 1924-1925.
Article
17
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 32, 1990, č. 36, 4. 9., s. 23
Annotation: Rozhovor; (P. P. se narodil 5. 8. 1968 Praha).
Article
18
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 32, 1990, č. 33, 14. 8., s. 23
Annotation: Svéživotopisné vyprávění vedoucího nakladatelství Prostor a stejnojmenného časopisu.
Article
19
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 5, květen, s. 155
Annotation: Závěr přehledu studentských časopisů.
Article
20
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 4, duben, s. 157-158
Annotation: Přehled několika studentských časopisů.
Article