By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 266, 13. 11., s. 19
Annotation: Glosa k prvním počinům nakladatelství Odeon, s. r. o., jimiž navazuje na ediční profil bývalého Odeonu.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 244, 17. 10., s. 19
Annotation: O majitelích Literární čajovny Suzanne Renaud: Reynková Veronika a Novotný Petr, kteří mj. vydali knihu: Zrzavý Jan, Jeníkovy pohádky.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 224, 24. 9., s. 19
Annotation: Glosa ke krizi nakladatelství Melantrich.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 212, 10. 9., s. 18
Annotation: Referát o plánované edici Česká knižnice, vznikající ve spolupráci s nakladatelstvím Český spisovatel.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 212, 10. 9., s. 19
Annotation: Poznámka k závazku nakladatelství Český spisovatel, že tituly plánované edice Česká knižnice budou na trhu k dispozici deset let.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 166, 18. 7., s. 16
Annotation: Referát o vzniku nakladatelství Odeon, s. r. o., za vedení: Kyselová Marie.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 145, 21. 6., s. 18
Annotation: Referát o edicích českých beletristických novinek: Moderní česká próza, nakladatelství Mladá fronta; Česká próza, Český spisovatel; Česká...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 140, 15. 6., s. 19
Annotation: O majiteli knižní distribuční firmy: Maťa Lubor.
Article
9
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 6, 1996, č. 5, 28. 5., s. 26-27
Annotation: Recenze; též o dalších edicích původní české prózy.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 97, 24. 4., s. 18
Annotation: Portrét nakladatelství Triáda, společného podniku: Krumphanzl Robert, Vokolek Václav, Medková Lucie.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 76, 29. 3., s. 18
Annotation: Referát o společné edici nakladatelství Mladá fronta a Nakladatelství Lidové noviny Klasická knihovna a o podobných projektech jiných nakladatelů.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 52, 1. 3., s. 18
Annotation: O nakladatelství Aurora; zakladatelka Michálková Eva, redaktorka Lehárová Daniela.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 8, 10. 1., s. 18
Annotation: Referát o setkání ministra kultury: Tigrid Pavel s knihkupci.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 302, 28. 12., příl. Magazín MF Dnes, 3, č. 52, s. 37 mimořádné přílohy Rok 1995
Annotation: Ohlédnutí za literárním a nakladatelským rokem 1995.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 284, 5. 12., s. 18
Annotation: Článek o brněnském nakladatelství Atlantis.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 156, 7. 7., s. 17
Annotation: Referát o edičním plánu nakladatelství Torst.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 269, 16. 11., s. 18
Annotation: Referát o setkání v pražské pivnici U Hynků, pořádaném nakladatelem: Kadlec Václav, Pražská imaginace, k vydání 10. svazku Sebraných spisů...
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 262, 8. 11., s. 18
Annotation: Zpráva o obnovené činnosti nakladatelství Orbis.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 141, 16. 6., s. 11
Annotation: Referát o problémech s vydáváním sebraných a vybraných spisů zahraničních a českých autorů, mj. : Kolář Jiří, Poláček Karel, Hostovský...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 134, 8. 6., s. 11
Annotation: O publikacích nakladatelství Saga, Praha, a Oddych, Český Těšín, které obálkou i pojetím vědomě navazují na detektivní edici "3x" nakladatelství...
Article