By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 106, 5. 5., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Přehled; mj. k obsahu č. 1/2012 revue Souvislosti a níže zmíněné knize.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 294, 17. 12., příl. Víkend, s. 34
Annotation: Soubor poznámek; mj. k vydání níže zmíněné knihy.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 253, 29. 10., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Přehled; mj. k níže zmíněné knize.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 72, 26. 3., příl. Víkend, s. 44
Annotation: Recenze sborníku vydaného k nedožitým 50. narozeninám spisovatele J. Balabána. Mj. zmíněno odhalení pamětní desky J. Balabána v Zákrejsově...
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 59, 11. 3., s. A11
Annotation: Glosa k vydání sebraných spisů M. Kundery v prestižní francouzské edici Pléiade.
Article
6
In: Romány a novely. -- s. I-XI
Annotation: Doslov k druhému svazku sebraného díla J. Balabána, který zahrnuje romány a novely: Boží lano; Černý beran; Kudy šel anděl; Zeptej se táty;...
Book Chapter
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 287, 11. 12., příl. Víkend, s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 93, 20. 4., s. B5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 302, 30. 12., s. D6
Annotation: Poznámka k ukázce z básní F. Gellnera, resp. k reedici prvního dílu jeho spisů.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 77, 31. 3., s. C8
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 89, 16. 4., příl. Kavárna, s. E-II
Annotation: Poznámka k vydání dvou knih nakladatelství Host, rozšiřujících Edici Poesie o tzv. Velkou řadu.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 42, 19. 2., příl. Kavárna, s. E-IV
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 106, 7. 5., s. C10
Annotation: Informativní článek o vydání 11. a 2. svazku.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 2, 6. 1., s. 76-77
Annotation: Biografický článek o Pavlovi s hodnocením sebraných spisů z nakladatelství HAK.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 128, 3. 6., s. B5
Annotation: Zpráva.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 285, 7. 12., s. C7
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 284, 6. 12., s. 12
Annotation: Článek.
Article
19
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 168, 22. 7., s. 16
Annotation: Recenze sebraných spisů O. Mikuláška a kritická glosa ke grafické úpravě jednotlivých svazků.
Article
20
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 85, 12. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article