By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 53, 4. 3., příl. Café, s. 18
Annotation: Fejeton o hře "Al: Když robot píše hru", kterou uvedlo Švandovo divadlo.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 95, 23. 4., s. 9
Annotation: Referát o výstavě v NTM, která potrvá do 26. 7. 2015.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 194, 21. 8., příl. Víkend, s. 43
Annotation: Recenze dvou níže zmíněných audioknih - záznamu masarykovských přednášek M. Machovce a četby níže zmíněné knihy.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 155, 4. 7., s. A10
Annotation: Fejeton ke zveřejnění díla K. Čapka na internetových stránkách pražské Městské knihovny, zejm. k chybějícím rejstříkům, poznámkovým...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 265, 12. 11., s. 22
Annotation: Recenze tří nových titulů vydaných v rámci projektu Česká knižnice.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 104, 5. 5., s. 19
Annotation: Referát a glosa o otevření stálé expozice věnované F. Peroutkovi v Památníku Karla Čapka ve Strži u Staré Huti na Příbramsku.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 212, 10. 9., s. 19
Annotation: Recenze knihy fotografií L. S. z týdne mezi úmrtím a pohřbem T. G. M. (14. 9. - 21. 9. 1937), doprovázené texty K. Čapka z Lidových novin a básnickým...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 129, 4. 6., s. 19
Annotation: Referát o nově otevřeném Památníku Karla Čapka v jeho sídle ve Staré Huti u Dobříše.
Article
10
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 215, 13. 9., s. 19
Annotation: Rozhovor s ruským bohemistou, mj. o jeho knize Bratři Čapkové, pro niž hledá nakladatele; Čapek Karel, Čapek Josef.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 81, 4. 4., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 13, 25. 3., s. 57
Annotation: Poznámka k reedici 7. svazku Spisů K. Čapka.
Article
14
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 30, 1988, č. 47, 8. 11., s. 20-21
Annotation: Text u výběru snímků pořízených K. Č.
Article