By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 127, 2. 6., s. 9
Annotation: Sloupek o novém internetovém časopise pro kritiku "i-kanon.cz". Redaktoři: J. Flaišman, M. Kosák a M. Špirit. První příspěvky byly zveřejněny...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 125, 28. 5., příl. Orientace, s. vii
Annotation: Portrét J. Hanče. V úvodu informace o odhalení sedmi reliéfů V. Karlíka v plzeňských Křižíkových sadech (jedná se o litinové desky v dlažbě...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 12. 1., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Poznámka k vydání románu J. Škvoreckého v nové ediční úpravě.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 95, 21. 4., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze; mj. srovnávající níže zmíněnou edici dopisů J. Němce s edicí R. Krumphanzla publikovanou v Revolver Revue č. 45/2001.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 54, 5. 3., s. A12
Annotation: Glosa k mnoha edicím literárních děl A. Lustiga, jejich opakovanému autorskému přepracovávání a doplňování a nutnosti kritické edice jeho...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 162, 14. 7., s. B10
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 303, 30. 12., s. C10
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 12, 15. 1., příl. Kavárna, s. E-II
Annotation: Reakce na texty P. Nedomy a M. Valáška, resp. J. Chuchmy (MF Dnes 16, č. 6 (8. 1. 2005), s. E-III), které se vyjadřovaly k okolnostem přehledového...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 224, 24. 9., s. C8
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 284, 6. 12., s. 12
Annotation: Článek.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 265, 12. 11., s. 22
Annotation: Recenze tří nových titulů vydaných v rámci projektu Česká knižnice.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 7, 1996, č. 6, 5.-11. 2., s. 18
Annotation: Recenze.
Article