By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 90, 17. 4., příl. Víkend, s. 40-41
Víkend. -- 14. 4. 2010
Annotation: Nekrolog výtvarnice B. Kolářové, manželky J. Koláře.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 281, 2. 12., s. C8
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 282, 4. 12., s. C8
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 189, 15. 8., s. C9
Annotation: Zpráva.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 187, 13. 8., s. C8
Annotation: Nekrolog.
Article
6
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 186, 12. 8., s. A1, B5
iDnes.cz [online]. -- 12. 8. 2002
Annotation: Nekrolog; pokračování na s. B5 pod názvem Zemřel Jiří Kolář, osobnost zcela výjimečná.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 9, 11. 1., s. C8
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 225, 27. 9., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 201, 30. 8., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 286, 7. 12., s. 19
Annotation: Recenze; kniha vyšla s obrazovým doprovodem koláží: Kolář Jiří.
Article
11
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 45, 3. 11., s. 51
Annotation: Kolář Jiří; recenze.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 141, 16. 6., s. 11
Annotation: Referát o problémech s vydáváním sebraných a vybraných spisů zahraničních a českých autorů, mj. : Kolář Jiří, Poláček Karel, Hostovský...
Article
13
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 6, 4. 2., s. 49
Annotation: Referát o setkání většiny autorů antologie experimentální poezie u příležitosti jejího vydání; autoři: Hiršal Josef, Grögerová Bohumila,...
Article
14
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 8, 19.-25. 2., s. 60
Annotation: Referát o setkání s I. D. a J. K. při podepisování svých knih a o besedě s J. K. při příležitosti vydání jeho knihy Týdeník 1968.
Article