By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 20. 1., s. C8
Annotation: Nekrolog za filmovým a literárním kritikem J. Cieslarem.
Article
2
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 284, 6. 12., s. 12
Annotation: Článek.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 7, 1996, č. 6, 5.-11. 2., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 164, 15. 7., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 31, 30. 7.-5. 8., s. 48
Annotation: Medailón.
Article
6
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 242, 17. 12., s. 6
Annotation: Zpráva o uvedení knihy.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 47, 21. 11., s. 3
Annotation: O besedě s J. L. v Čs. spisovateli 31. 10. u příležitosti vydání knihy: Hanč Jan, Události, Praha, Čs. spisovatel.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 45, 7. 11., s. 3
Annotation: Brousek Antonín, Lopatka Jan; o jejich besedě v Čs. spisovateli 17. 10.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 31, 4. 10., s. 3
Annotation: Polemika s Vopěnkovým článkem Debutant kontra editor? (Souvislosti, č. 2), polemizujícím s: Zítková Irena, Lopatka Jan.
Article