By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 4. 2., s. 4
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Kacířské eseje".
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 8, 10. 1., s. 8
Annotation: Sloupek o dokumentech o J. Patočkovi, ve kterých autor postrádá informaci o projektu sebraných Patočkových spisů, které už dvacet let vydává...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 106, 5. 5., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Přehled; mj. k obsahu č. 1/2012 revue Souvislosti a níže zmíněné knize.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 253, 29. 10., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Přehled; mj. k níže zmíněné knize.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 59, 10. 3., příl. Kavárna, s. D5-D6
Annotation: Esej, rozvíjející Patočkův pojem "solidarita otřesených". K textu jsou připojeny stručný biografický profil J. Patočky, přehled knižního...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 23, 27. 1., s. D5-D6
Annotation: Úvaha o aktuální diskusi o tzv. antichartě.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 297, 19. 12., s. 18
Annotation: Komentář k zahájenému vydávání Sebraných spisů J. P.
Article