By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 32, 6.-12. 8., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 1, 24. 1., s. 9-16
Annotation: Přetisk vybraných částí z veřejné diskuse Česká literatura 2013: první bilance, která proběhla v ÚČL AV ČR v Praze 26. 11. 2013. Úvodem...
Article
3
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 273, 21. 11., s. C9
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 254, 1. 11., s. B6
Annotation: Recenze románu M. Platzové Aaronův skok zahrnuje srovnání s románem R. Denemarkové Peníze od Hitlera.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 118, 21. 5., s. C12
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 78, 2. 4., s. C10
Annotation: Recenze.
Article