By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 221, 23. 9., příl. Café, s. 18
Annotation: Fejetono J. Seifertovi u příležitosti výročí sto dvaceti let od básníkova narození.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 106, 7. 5., s. C10
Annotation: Informativní článek o vydání 11. a 2. svazku.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 128, 3. 6., s. B5
Annotation: Zpráva.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 285, 7. 12., s. C7
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 224, 25. 9., s. C5
Annotation: Recenzní glosa ke komponovanému televiznímu večeru.
Article
6
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 210, 8. 9., s. C5
Annotation: Článek o edičním záměru.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 170, 23. 7., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 212, 10. 9., s. 19
Annotation: Recenze knihy fotografií L. S. z týdne mezi úmrtím a pohřbem T. G. M. (14. 9. - 21. 9. 1937), doprovázené texty K. Čapka z Lidových novin a básnickým...
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 4, 1993, č. 41, 11.-17. 10., s. 15
Annotation: Rozhovor s nakladatelem bibliofilské edice Aulos, v níž vyšly mj. : Seifert Jaroslav, Deštník z Piccadilly; Zahradníček Jan, Znamení moci.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 41, 10. 10., s. 15
Annotation: Recenze knihy Jaroslav Seifert a Jan Zrzavý ve fotografiích Jaroslava Krejčího, Praha, Orbis Pictus.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 40, 3. 10., s. 3
Annotation: Referát o večeru v Čs. spisovateli 19. 9.; též o osmdesátinách editora: Havel Rudolf.
Article