By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kraus, František Robert, 1903-1967
Published Praha : Cattacan, 2020.
Annotation: Kniha povídek z prostředí pražského Josefova a jiných míst staré Prahy; s uvedenou předmluvou, uvedeným doslovem, edičními a redakčními poznámkami...
Book
2
In: Povídky ze Svrabové čtvrti : zmizelý svět židovské Prahy. -- ISBN 978-80-88349-08-2. -- S. 285-316
Annotation: Obsáhlý doslov se věnuje životu a tvorbě F. R. Krause, zvláště jeho ztvárnění předválečné Prahy, židovských témat a holokaustu, prostor...
Book Chapter
3
In: To je dost, žes zavolal. -- S. 411-413
Annotation: Doslov k autobiografickému románu Josefa Ejnara (vlastním jménem Pavla Voborníka).
Book Chapter
4
5
In: Deoduši. -- s. 141-162
Annotation: Doslov ke sbírce 15 pohádkových próz a bajek, pocházejících převážně z let 1959-1972; - s Bibliografickou poznámkou (s. 163-165).
Book Chapter
6
In: Okamžiky s Otou Pavlem. -- s. 317-[357]
Annotation: Doslov (s kapitolami: O štěstí a lidské povaze; O židovství a pocitu viny; O psaní a touze vyprávět) ke knize vzpomínek A. Lustiga na O. Pavla.
Book Chapter
7
In: Zázrak nasycení. -- s. 127-131
Annotation: Doslov k souboru básnického díla; s Bibliografií díla Pavla Vernera (s. 132).
Book Chapter
8
In: Deštivé poledne. -- s. 531-553
Annotation: Doslov k souboru 18 novel a povídek s tématem holocaustu; - s poznámkou I. Mráze (svazek byl připraven do tisku ještě nakladatelstvím Hynek, které...
Book Chapter
9
In: Okamžiky. -- s. 273-307
Annotation: Doslov, s kapitolami: O štěstí a lidské povaze, O židovství a pocitu viny, O psaní a touze vyprávět.
Book Chapter