By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Sborník básnických, příležitostných i odborných textů ke 200. výročí narození K. H. Máchy, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
3
Annotation: Sborník medailonů, s oddíly: Vládci, vojevůdci, politikové (s. 7-77; Myslitelé, vědci, technici, objevitelé, průkopnící (s. 79-187); Umělci...
Book