By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 16, 20. 1., s. 9
Annotation: Článek o výstavě fotografií.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 120, 23. 5., s. 17
Annotation: Zpráva o konferenci věnované roku 1968 (Literární akademie J. Škvoreckého, Městská knihovna v Praze).
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 103, 2. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti konání mezinárodní haškovské konference v Lipnici.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 245, 20. 10., s. 19
Annotation: Článek o výstavě věnované zapomenutým německým autorům (Praha, Klementinum).
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 224, 24. 9., s. 20
Annotation: Článek o konferenci o J. Škvoreckém.
Article
6
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 120, 24. 5., s. 15
Annotation: Rozhovor o 8. ročníku sympozia; tématem: média jako překážka v komunikaci.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 289, 12. 12., s. 10
Annotation: Referát o semináři.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 84, 9. 4., s. 14
Annotation: Článek o setkání s irskými spisovateli u příležitosti jejich návštěvy Festivalu.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 79, 3. 4., s. 5
Annotation: Článek o průběhu Festivalu a o P. Levim, kterému byl Festival věnován; s citací A. Lustiga.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 78, 2. 4., s. 12
Annotation: Rozhovor s účastníkem Festivalu spisovatelů Praha.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 70, 23. 3., s. 12
Annotation: O 11. ročníku Festivalu.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 237, 11. 10., s. 10
Annotation: Referát o zasedání Světového výkonného výboru AIEP.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 235, 9. 10., s. 12
Annotation: Článek o česko-německo-rakouské konferenci věnované S. Nádherné.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 232, 5. 10., s. 12
Annotation: Zpráva o zasedání Světového výkonného výboru AIEP.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 212, 11. 9., s. 16
Annotation: Referát o setkání překladatelů pořádaném Obcí spisovatelů; více o práci Ch. Rothmeierové, která by měla vyjít též česky.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 158, 10. 7., s. 5
Annotation: Článek o 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 126, 31. 5., s. 10
Annotation: Referát o pátém mezioborovém setkání inspirovaném osobností K. H. M.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 13, 17. 1., s. 15
Annotation: Článek o konferenci; připojen rozhovor F. C. s dvěma účastníky (z Jižní Koreje a z Ruska).
Article