By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 121, 25. 5., s. 10
Annotation: Rozhovor před premiérou jeho hry.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 1, 7. 1., s. 54
Annotation: Spisovatel a scenárista píše řediteli ČT, aby dal prostor pro natáční a vysílání původních českých inscenací.
Article
5
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 35, 1998, č. 3, květen/červen, s. 8-9
Annotation: Úvaha na šrámkovské téma.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 98, 26. 4., příl. Péčko, č. 17, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 50, 1996, č. 13, 21. 3., s. 18-19
Annotation: Rozhovor; mj. o knize Hříčky o královnách.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 131, 4. 6., příl. Slovo na neděli - Slovo o programech, s. 9
Annotation: Rozhovor s režisérem a spisovatelem o jeho novém cyklu komorních inscenací, který připravuje pro Českou televizi pod názvem Hříčky o královnách.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 7, 24. 2., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
10
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 35, 12. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor u příležitosti premiéry jeho hry Jak snadné je vládnout aneb Karel IV. - autoportrét ve Vinohradském divadle.
Article
12
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 7, 12. 2.-18. 2., s. 43-45
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 293, 14. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor; mj. o jeho rozhodnutí ukončit režisérskou práci a věnovat se jen psaní.
Article
15
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 160, 10. 7., příl. Telegrafrevue, s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 147, 24. 6., s. 13
Annotation: Vyjádření k současné vnitropolitické situaci.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 93, 18. 4., příl. Slovo na sobotu, s. 2
Annotation: Rozhovor mj. o vztahu umění a politiky.
Article
18
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 280, 29. 11., s. 11
Annotation: O Daňkově adaptaci hry pro inscenaci Městských divadel pražských.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 186, 11. 8., příl. Příloha, č. 32, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article