By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: iRozhlas [online]. -- 25. 7. 2021
Annotation: Rozhovor s M. Doležalem o jeho literární tvorbě a sborníku "To už se nikdy nebude opakovat", jenž obsahuje Doležalovy básně, dopisy, fotografie...
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 29, 12. 7., s. 7
Annotation: Článek o B. Reynkovi, J. Demlovi, I. M. Jirousovi a L. Dvořákovi, tedy autorech spjatých s Vysočinou, jejichž poezii představí rozhlasový pořad...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [42]-47
Annotation: Soubor glos věnovaných literárním konotacím různých měst a krajů (Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Vysočina, Pardubice, Polabí,...
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 4. 2021
Annotation: Komentář M. Doležala odkazující k audiorozhovoru s R. Vrbou, který sepsal paměti z Osvětimského vyhlazovacího tábora.
Article
6
online
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 30. 11. 2020
Annotation: Ukázka z deníku "Jedna věta".
Article
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 10. 2020
Annotation: Článek u příležitosti 60. výročí smrti básníka Jana Zahradníčka.
Article
8
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 9, 10. 9., s. [3]
Annotation: Anketa, položena otázka týkající se budoucnosti rodného domu B. Reynka.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 10. 6., s. 40-45
Annotation: Rozhovor s germanistou, polonistou a překladatelem H. Hesseho V. Jiljím Slezákem; připojena biografická poznámka (s. 45).
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 10. 6., s. 81-85
Annotation: Soubor textů; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 85).
Article
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 20. 4. 2020
Annotation: Článek o snaze J. Čapkové vysvobodit z koncentračních táborů svého manžela J. Čapka.
Article
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 4. 2020
Annotation: Reportáž o tajné konfiskaci církevního majetku komunistickým aparátem; připojen audiozáznam.
Article
14
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 12. 4. 2020
Annotation: Portrét S. Zdeníčka; připojen audiozáznam.
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 71, 9.-13. 4., příl. Ego!, roč. 6, č. 15, s. 8-13
Ego!. -- 9. 4. 2020
Annotation: Soubor komentářů věnovaných básníkům a básním o tematice epidemie COVID-19; připojeny básně.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 1, leden, příl. Interview, s. 6-7
Annotation: Rozhovor se spisovatelem M. Doležalem o Vysočině a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
19
In: Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara : křížová cesta. -- ISBN 978-80-906962-7-3. -- S. 73-75
Annotation: Poznámka autora o impulzech pro vznik díla, o čtení textů v kostelech před vydáním knihy a o výtvarném doprovodu knihy.
Book Chapter
20
online
In: Ravt [online]. -- R. 2020, č. 1
Annotation: Krátká povídka a soubor deníkových zápisků; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article