By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 42, 20. 10., s. 6
Annotation: Fejeton o literárním životě v Plzni zmiňující mj. Listy Ason-klubu, V. Viktoru a Vl. Novotného.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 2
Annotation: Zpráva o ocenění stříbrnou plaketou třetího plzeňského obvodu.
Article