By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 40, s. 1
Annotation: Komentář o M. Kohoutovi, z jehož sbírky básní "Vztek" je otištěno několik básní.
Article
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. 37-40
Annotation: Článek se věnuje mj. níže zmíněným osobnostem, které působily v Plzni; článek koncipován jako rozhovor autora s výtvarníkem J. Pleskalem.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 3, 5. 2., s. 19
Annotation: Reportáž o procházce po plzeňských kavárnách, kde jsou pro návštěvníky připraveny ke čtení knihy různých evropských autorů. Také o dalších...
Article
4
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 99, prosinec, s. 11-15
Annotation: Rozhovor s I. Fenclem o literárních spolcích, Plzni jako městu kultury a literární tvorbě.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 3. 5., s. 24
Annotation: Fejeton o dění ve Středisku západočeských spisovatelů.
Article
7
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 17. 12. 2009
Annotation: Komentovaný úryvek z knihy H. Vavrise "František Lelíček ve službách Sherlocka Holmese"; připojena nepodepsaná pozvánka na křest knihy "Malá...
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 19. 12. 2007
Annotation: Recenze na knihu "Půl kopy pohádek a pověstí z plzeňského kraje" Z. Zajíčka a M. Čekanové.
Article