By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 12-13
Annotation: Článek o literárním kritikovi a historikovi V. Novotném a o básnících K. Šiktancovi a J. V. Svobodovi.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 7-8
Annotation: Rozhovor s básníkem F. Korytou o jeho sbírce "Fotogenické problémy" a slam poetry; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 11, listopad, příl. Listy Ason-klubu, č. 11, s. 6-8
Annotation: Rozhovor s básnířkou A. Vávrovou, mj. o její básnické sbírce "Vnitřní úsměv"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6) a básně A....
Article
4
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 181, 5. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 31, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 31, 5. 8.
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 6
Annotation: Informační glosa o antologiích "Literáti na trati VI aneb Vlak plný poezie" a "Literáti na trati VI aneb Vlak plný prózy".
Article
7
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 187, 14. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 31, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 31, 14. 8.
Annotation: Reakce na doslov I. Fontany k jeho knize "Verše vykládané ebenem". Autor reaguje na Fontanovy názory ohledně popularity poezie a jejího překládání;...
Article
8
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 5. 2019
Annotation: Básně uvozeny komentářem I. Fencla, který reaguje na doslov I. Fontany.
Article
9
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 40, s. 1
Annotation: Komentář o M. Kohoutovi, z jehož sbírky básní "Vztek" je otištěno několik básní.
Article
11
online
In: Čítárny [online]. -- 19. 6. 2018
Annotation: Recenze; připojen medailon F. Gellnera.
Article
12
online
In: Čítárny [online]. -- 19. 6. 2018
Annotation: Rozhovor s J. Vodňanským o jeho tvorbě a zkušenosti výuky tvůrčího psaní v Americe; připojeno video s písní "Aristokrat" z tvorby Vodňanský,...
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 1, leden, s. 9-12
Annotation: Korespondence s připojenou básní J. Hrubého a úvodem I. Fencla.
Article
14
online
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 4, s. 73-76
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 4, duben, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Čítárny [online]. -- 29. 3. 2016
Annotation: Báseň uvozena zprávou o vydání výboru "Kabinet mistra Vrchlického"; připojena video s recitací básně J. Vrchlického.
Article
19
online
In: Čítárny [online]. -- 13. 12. 2015
Annotation: Ukázka uvozena krátkou anotací.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 152, 1. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 26, s. 3
Annotation: Stať se věnuje historii vydávání básně "Máj".
Article