By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 6, červen, s. 13-15
Annotation: Článek o spisovatelce V. Javořické.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 6-7
Annotation: Článek o povídkách J. Sojky "Rodina a jiné regály" a o románu K. Rady "...a bude líp : (pěkně hustej song)".
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 163, 15. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 28, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 28, 15. 7.
Annotation: Rozhovor mj. o prvotině Z. Holčíkové a o její cestě ke psaní.
Article
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 157, 8. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 27, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 27, 8. 7.
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Čítárny [online]. -- 6. 7. 2020
Annotation: Článek o literární tvorbě J. Váchala; připojena bio-bibliografická poznámka a krátká ukázka.
Article
7
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 60, 11. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 10, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 10, 11. 3.
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelem I. Vičarem o jeho literární tvorbě, časopise Plž a spisovatelích a spisovatelkách ze Střediska západočeských spisovatelů.
Article
11
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 3
Annotation: Zpráva o knižním veletrhu Svět knihy 2019.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 200, 29. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 35, s. 1, 3
Annotation: Úvaha o E. Valentovi. Autor věnuje pozornost především jeho románu "Jdi za zeleným světlem" a jeho přátelství s V. Thielem.
Article
15
online
In: Čítárny [online]. -- 20. 8. 2018
Annotation: Článek nabízí interpretaci románu E. Valenty v závislosti na ztrátě sluchu spisovatele; v závěru autor článku připomíná trilogii V. Thieleho,...
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 6, červen, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 5, květen, příl. Listy Ason-klubu, č. 5, s. 6-7
Annotation: Rozhovor o románu "Slupky minulosti".
Article
18
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 28. 4. 2018
Annotation: Recenze na román F. Vrbenské a L. Lukačovičové "Hořící kůň".
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 301, 28. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 50, s. 2
Annotation: Rozhovor o nové knize L. Mikiska "Za obzorem jiný svět"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
online
In: Čítárny [online]. -- 26. 8. 2016
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka.
Article