By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Děti noci [online]. -- 23. 5. 2020
Annotation: Úryvek novely; připojena anotace a bio-bibliografická poznámka.
Article
2
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 6-7
Annotation: Zpráva o "Literárním klubu", jejž založila H. Nováková a pořádá jej ve Frišově vile, o "Večeru přiměřených depresí" v Praze a o vlastním...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 225, 27. 9., s. 20
Annotation: Medailon s fot. u básní otištěných pod názvem Když už jsme zplozeni...
Article
5
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 3-4
Annotation: Článek o objektu Zastávka v Plzni a o autorském čtení J. Flakové, L. Hajžmanové a autora článku v tomto objektu.
Article
7
online
In: Čítárny [online]. -- 13. 12. 2015
Annotation: Ukázka uvozena krátkou anotací.
Article
8
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 99, prosinec, s. 11-15
Annotation: Rozhovor s I. Fenclem o literárních spolcích, Plzni jako městu kultury a literární tvorbě.
Article
9
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 7. 9. 2013
Annotation: Recenze na první díl vědecko-fantastické série V. Kadlečkové "Mycelium I. Jantarové oči"; připojena anotace knihy I. Fencla "Styky s Jorikou".
Article
10
online
In: Čítárny [online]. -- 27. 2. 2013
Annotation: Ukázka uvozena krátkou nakladatelskou anotací.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 1, 6. 1., s. 3
Annotation: Medailon autorova otce Iva Václava Fencla s ukázkou z jeho nové sbírky básní.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 2, 15. 2., s. 4
Annotation: Úvaha o odumírání žánru detektivní prózy a jeho transformaci do filmové a televizní podoby.
Article
13
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 10, 2011, č. 53, únor, s. 3-9
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 19, 18. 11., s. 6
Annotation: Rozhovor o brakové literatuře.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 4
Annotation: Zpráva o vítězství I. Fencla.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 3, 4. 2., s. 3
Annotation: Polemika s recenzí S. Antošové na knihu I. Fencla.
Article
17
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 10-11
Annotation: Autorský komentář.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 12
Annotation: Autorská poznámka.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 197, 22. 8., příl. Magazín Pro Vás, č. 34, s. 8-9
Annotation: Rozhovor s autorem detektivek u příležitosti vydání jeho povídkové knihy; se soupisem Dílo Iva Fencla.
Article