By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


761
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 10, říjen, s. 16-18
Annotation: Polemika se statí S. Komárka (Jestřáb a kuřátka, in: Salon Práva 25. 6. 2001).
Article
762
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 7/8, červenec/srpen, Příloha, s. 18-20
Annotation: Doslov ke spisu Krásná Olivie, který vyšel jako příloha Plže č. 7/8.
Article
763
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 9, s. 13-15
Annotation: Stať o L. S. a jeho díle.
Article
764
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 48, 29. 11., s. 2 a 4
Annotation: Anketa o zkušenostech autorů s nakladateli a knižním trhem.
Article
765
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 23, 7. 6., s. 1-2 a 4
Annotation: Odpovědi na otázky o postavení literatury ve společnosti.
Article
766
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 2
Annotation: Polemika s recenzí Š. Švece.
Article
767
In: Smí zůstat, Kynžvart. -- s. 139-142
Annotation: Autorský doslov.
Book Chapter
768
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 115, 19. 5., s. 7
Annotation: O 36. ročníku (do r. 1989 pod názvem Neumannovy Poděbrady).
Article
769
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 12, 11. 6., s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article
770
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 11, 1. 6., s. 8-9
Annotation: Rozhovor, především o časopise Květen a jeho generaci.
Article
771
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 7, duben, s. 13
Annotation: O literárně teoretickém díle J. P. v souvislosti se sporem okolo jeho současného místa vysokoškolského pedagoga; s otištěním protestního dopisu...
Article