By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 4-7
Annotation: Vzpomínky a texty k úmrtí J. Hrubého.
Article
162
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 225, 27. 9., s. 20
Annotation: Medailon s fot. u básní otištěných pod názvem Když už jsme zplozeni...
Article
163
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 207, 6. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 35, s. 2
Annotation: Recenze. Autor reaguje též na otištěnou výzvu editora Sborníku J. Stegbauera, kterou Sborník začíná.
Article
164
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 201, 30. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 34, s. 2
Annotation: Recenze knihy "Poslední stínadelské tajnosti". Autor zmiňuje i jiná knižní pokračování knih J. Foglara "Záhada hlavolamu" a "Stínadla se bouří"...
Article
165
online
In: Čítárny [online]. -- 16. 8. 2017
Annotation: Článek o přátelském a pracovním vztahu K. Franty a F. Nepila; připojena ukázka z vzpomínkové knihy K. Franty.
Article
166
online
In: Čítárny [online]. -- 14. 8. 2017
Annotation: Úryvek rozhovoru z knihy "Ondřej Neff : královská zábava : rozhovor".
Article
167
168
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 25. 7. 2017
Annotation: Nekrolog K. Franty; připojen malířův rozhovor s I. Fenclem.
Article
169
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 7. 2017
Annotation: Recenze na monografii J. Lukavce "Bytosti na pomezí".
Article
171
172
online
In: Čítárny [online]. -- 14. 6. 2017
Annotation: Rozhovor s I. Vičarem o jeho tvorbě.
Article
173
online
In: Čítárny [online]. -- 9. 6. 2017
Annotation: Rozhovor se Z. K. Slabým o jeho tvorbě.
Article
174
online
In: Čítárny [online]. -- 4. 6. 2017
Annotation: Článek se zabývá tvorbou hororových povídek M. Švandrlíka.
Article
175
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 2
Annotation: Zpráva o účasti západočeských spisovatelů na veletrhu.
Article
176
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
177
online
In: Čítárny [online]. -- 20. 5. 2017
Annotation: Článek o seriálu a knize O. Hofmana "Pan Tau".
Article
178
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 107, 10. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 19, s. 4
Annotation: Recenze; připojena ukázka z knihy.
Article
179
180
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 91, 19. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 16, s. 2
Annotation: Recenze.
Article