By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 18, 2019, č. 157, říjen, s. 23-24
Annotation: Glosa o vztahu J. Jindry k F. Šrámkovi.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 12, prosinec, s. 11-12
Annotation: Zpráva o konání literárního festivalu.
Article
4
5
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 10, říjen, s. 4
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku, mj. o konání literárního festivalu v Martinu.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 10, říjen, s. 7
Annotation: Reportáž z literárního poetického setkání.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 10, říjen, příl. Martinská poetická jeseň 2018, s. 2-12
Annotation: Reportáž z česko-slovenského literárního festivalu.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 9, září, s. 6-7
Annotation: Článek o literárním festivalu; připojena báseň P. Garana.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 8, srpen, s. 10-11
Annotation: Zpráva o vydání almanachu.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 7, červenec, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku, mj. o ocenění V. France v literární soutěži.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 5, květen, s. 8-10
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 5, květen, s. 3-4
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku, mj. o ocenění I. Pluhařové v literární soutěži.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 12, prosinec, s. 4-5
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku, mj. o otištění článku V. France v týdeníku Unie českých spisovatelů.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku mj. o konání česko-slovenského literárního festivalu.
Article
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 10, říjen, s. 6
Annotation: Dopis V. France omlouvající jeho nepřítomnost na literárním festivalu; připojena báseň.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 207, 6. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 35, s. 3
Annotation: Rozhovor mj. o básnických sbírkách M. Černíka.
Article
17
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 129, červen, s. 10-14
Annotation: Rozhovor s M. Černíkem o literární tvorbě, inspiraci a honoráři.
Article
19
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 44-45
Annotation: Rozhovor o básnické tvorbě M. Černíka, jeho knihách pro děti a jeho koníčcích.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 17, 2016, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského spolku, mj. o účasti V. France na festivalu.
Article