By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 11, listopad, s. 2-3
Annotation: Úvodník představující literární časopis.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 17, 2016, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského spolku, mj. o účasti V. France na festivalu.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 17, 2016, č. 10, říjen, příl. Martinská poetická jeseň 2016, s. 2-12
Annotation: Reportáž z literárního festivalu.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 17, 2016, č. 9, září, s. 7
Annotation: Pozvánka na česko-slovenský literární festival.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 17, 2016, č. 6, červen, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského spolku, mj. o účasti V. France na knižním veletrhu.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 16, 2015, č. 10, říjen, příl. 12.Martinská poetická jeseň, s. 1-8
Annotation: Reportáž z československého literárního festivalu.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 16, 2015, č. 10, říjen, příl. 12.Martinská poetická jeseň, s. 9-10
Annotation: Úvaha o literárním festivalu.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 16, 2015, č. 10, říjen, příl. 12.Martinská poetická jeseň, s. 1
Annotation: Citát.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 16, 2015, č. 9, září, s. 2-3
Annotation: Úvodník o účasti Slovenska na Světu knihy.
Article
10
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 87, prosinec, s. 16-20
Annotation: Rozhovor s J. Benešovou o čtenářství, knihovnictví, literárních besedách a cestování.
Article
11
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 86, listopad, s. 14-19
Annotation: Rozhovor s V. Francem o literárním setkání v Bánské Bystrici.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 11, listopad, s. 2-3
Annotation: Úvodník o účasti V. France na literární akci.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 11, listopad, s. 3-4, 8
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského spolku, mj. o otištění článku B. Procházky o česko-slovenském literárním festivalu.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 10, říjen, příl. 10.Martinská poetická jeseň, s. [1]-7
Annotation: Reportáž z česko-slovenského literárního festivalu.
Article
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 10, říjen, s. 3, 8
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů o jičínského spolku, mj. o účasti LiSu na česko-slovenském literárním festivalu.
Article
16
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 84, září, s. 17
Annotation: Článek o setkávání českého a slovenského literárního spolku.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 9, září, s. 2, 8
Annotation: Úvodník k 10. výročí česko-slovenského literárního festivalu.
Article
18
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 80, květen, s. 9-12
Annotation: Rozhovor se Z. a P. Herbrychovými o jejich literární tvorbě, manželství, životě na Slovensku a slovenské literatuře.
Article
19
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 12, 2011, č. 10, říjen, příl. 8. Martinská poetická jeseň, s. 1-8
Annotation: Reportáž z česko-slovenského literárního festivalu.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 11, 2010, č. 10, říjen, s. 3, 8
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů LiSu, mj. o publikování článků B. Procházky o literárním festivalu "Jičín - město pohádky".
Article