By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 19, 2018, č. 6, červen, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku, mj. o ocenění I. Pluhařové v literární soutěži.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 17, 2016, č. 12, prosinec, příl. Silvestrovská Kobra, s. 3-4
Annotation: Fiktivní rozhovor se smyšlenou docentkou zahraniční univerzity o literární soutěži "Řehečská slepice".
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 88, 15. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor o vzniku literární soutěže Řehečská slepice a jejích pravidlech. Soutěž se v roce 2016 konala již po patnácté.
Article
5
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 104, květen, s. 15-16
Annotation: Zpráva o připravované příloze časopisu Čaj pro zářijové číslo 108.
Article
6
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 98, listopad, s. 16-20
Annotation: Úvaha na téma české neoficiální, tzv. "druhé literatury", literatury méně významných autorů a tedy nepropagované v médiích, v reakci na...
Article
7
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 12, prosinec, s. 6
Annotation: Seznam.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 6, červen, s. 5-6
Annotation: Úryvek rozhovoru s V. Francem o tvorbě, otištěného v časopise Kruh.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 13, 2012, č. 10, říjen, s. 11
Annotation: Pozvánka k zapojení se do činnosti jičínského literárního spolku.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 12, 2011, č. 10, říjen, příl. 8. Martinská poetická jeseň, s. 1-8
Annotation: Reportáž z česko-slovenského literárního festivalu.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 12, 2011, č. 2, únor, s. 5-6
Annotation: Pozvánka k účasti na vyhlášení literární ceny.
Article
12
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 11, 2010, č. 11, listopad, s. 8-9
Annotation: Nekrolog P. Zemana; připojeny básně (s. 9).
Article
14
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 11, 2010, č. 6, červen, s. 3, 8
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů LiSu, mj. o autorském čtení V. France.
Article
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 11, 2010, č. 5, květen, s. 8
Annotation: Zpráva o publikování povídkového příspěvku B. Procházky a V. France v edici Profily.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 11, 2010, č. 3, březen, s. 5
Annotation: Článek o uspořádaném literárním setkání s B. Procházkou.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 10, 2009, č. 12, prosinec, s. 14
Annotation: Reportáž z literárního setkání "Večer přiměřených depresí".
Article
18
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 10, 2009, č. 12, prosinec, příl. Silvestrovská Kobra, s. 7-8
Annotation: Medailon V. France v angličtině; připojeny básně.
Article
19
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 10, 2009, č. 12, prosinec, příl. Silvestrovská Kobra, s. 4-6
Annotation: Humorná korespondence mezi členy LiS.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 10, 2009, č. 11, listopad, s. 6-7
Annotation: Odpovědi P. Herbrycha na anketu ke 20. výročí LiSu; připojena báseň (s. 6-7) a bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article