By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 133, říjen, s. 9-15
Annotation: Rozhovor s M. Marboe o literárních spolcích, literární tvorbě a čtenářství.
Article
182
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 13, 2017, č. 49, říjen, s. 20-22
Annotation: Povídka.
Article
183
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 10, říjen, s. 2-3
Annotation: Úvodník o literárně-kulturním časopisu "Tahy", který vydává pardubická univerzita.
Article
184
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku mj. o konání česko-slovenského literárního festivalu.
Article
185
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 10, říjen, s. 6
Annotation: Dopis V. France omlouvající jeho nepřítomnost na literárním festivalu; připojena báseň.
Article
186
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 10, říjen, s. 8
Annotation: Zpráva o účasti V. France na křtu knihy A. Bartoňové.
Article
187
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 207, 6. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 35, s. 3
Annotation: Rozhovor mj. o básnických sbírkách M. Černíka.
Article
188
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 132, září, s. 3-6
Annotation: Básně; připojeny komentář a bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
189
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 132, září, s. [1], 3
Annotation: Báseň na obálce; připojeny komentář a bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
190
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 132, září, s. 7-10
Annotation: Rozhovor se S. Benešovou o knihovně, Žítkovských bohyních, organizovaných akcích a čtenářství.
Article
191
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 132, září, s. 11-16
Annotation: Rozhovor s P. Jonákem o studiích, literární tvorbě, kurzech psaní a Srbsku.
Article
192
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 9, září, s. 3, 8
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku, mj. o vydání knihy věnované tvorbě Z. Zákoutské.
Article
193
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 9, září, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
194
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 9, září, s. 2-3
Annotation: Úvodník o pohádkovém festivalu.
Article
195
196
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 8, srpen, s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
197
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 8, srpen, s. 2
Annotation: Úvodník o literárních novinách, pro něž pracují členové jičínského literárního spolku.
Article
198
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 8, srpen, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku, mj. o jejich publikační činnosti.
Article
199
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 8, srpen, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
200
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 130, červenec, s. 12-19
Annotation: Rozhovor se Z. Rosenbaumem o literární tvorbě a inspiraci, Berounce, Praze a literárních spolcích.
Article