By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2017, č. 126, září, Literární příl., č. 1, s. 3-4
Annotation: Úryvek z knihy "Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 14, 8. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 26, 2016, č. 53, s. 56-61
Annotation: Studie charakterizuje poetiku posledních čtyř románů M. Kundery. Navzdory rozdílům věnuje autor pozornost jevům, ve kterých "francouzský seriál"...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 5, 5. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
Obsah knihy
Annotation: Monografie zkoumá český parnasismus jako specifický typ literární tvorby druhé poloviny 19. a počátku 20. století, obsahuje kapitoly věnované...
Book
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 20, 4. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 15, 25. 9., s. 15
Annotation: Polemika s názorem V. Bělohradského na knihu B. Němcové (in: Společnost nevolnosti, 2009).
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 14, 11. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2014, č. 58/59, s. 220-222
Annotation: Recenze.
Article
11
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Karolinum, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor studií psaných od 50. let 20. stol. po současnost a věnovaných prozaickému dílu Jana Nerudy, Karla Čapka a Milana Kundery; obsahuje Bibliografii...
Book
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 21. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 54, s. 184-185
Annotation: Recenze.
Article
14
15
16
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 16, 2013, č. 1, s. 23-29
Annotation: Studie o díle Jana Liera a jeho soudobé recepci .
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 17, 21. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article