By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Obsah knihy
Annotation: Monografie zkoumá český parnasismus jako specifický typ literární tvorby druhé poloviny 19. a počátku 20. století, obsahuje kapitoly věnované...
Book
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 215-237
Annotation: V české literatuře 19. století vznikla na sklonku 70. a 80. let vývojová fáze, která bývala tradičně charakterizována jako etapa generace lumírovsko-ruchovské;...
Article
4
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Arsci, 2010.
Book
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 6, červen, s. 8-10
Annotation: Úvaha.
Article
7
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Arsci, 2007.
Annotation: Monografie; s Úvodem (s. 5) a s kapitolami: Vývojové pohyby v kultuře, umění a literatuře v 19. století; Periodizace národního obrození; Zrod...
Book
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 30. 8. 2006
Annotation: Rozhovor s literárním kritikem a historikem A. Hamanem o literární kritice v 19. století a dnes; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Arsci, 2003.
Annotation: Soubor studií, s Úvodem (s. 5-6) a s oddíly: Teorie (s. 9-61, se studiemi: Proměny paradigmatu literární vědy, Krize literární vědy, Dialektika...
Book
14
15
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Torst, 2002.
Book
16
by Haman, Aleš, 1932-
Published Jinočany : H & H Vyšehradská, 2000
Annotation: S kapitolami: Úvod, Kritika v době národního obrození, Romantická a demokratická kritika, Kritika 60. let, Kritika 70. let, Kritika 80. let, Kritika...
Book
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 204, 2. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
by Haman, Aleš, 1932-
Published Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury, 1999.
Annotation: Soubor komparativních studií: Vývojové pohyby v duchovní kultuře 19. století (s. 4-26); Itálie v pohledu Miloty Zdirada Poláka, J. W. Goetha a...
Book