By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 10
Annotation: Příspěvek připravený pro konferenci na téma Jan Neruda a Židé. A. Haman analyzuje Nerudovy názory (Nerudova studie Pro strach židovský) a polemizuje...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 18, 1. 11., s. 6
Annotation: Referát; z Česka se zúčastnili V. Papoušek, P. A. Bílek a M. Hybler, jehož vystoupení A. Haman kritizuje.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 43, září, s. 8
Annotation: Referát o semináři; připojeny příspěvky a na s. 25 otištěna báseň J.Dědečka Sonet pro odbornou kritiku.
Article
10
17