By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 16, 6. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
2
by Novotný, Vladimír, 1946-
Published Týn nad Vltavou : Nová Forma, 2015.
Annotation: Soubor glos a komentářů Vladimíra Novotného z roku 2013, výběrově uveřejňovaných na stránkách časopisu Plž; - s Ediční poznámkou (s....
Book
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 13, 26. 6., s. 25
Annotation: Recenze. V úvodu autor polemizuje s recenzemi P. Fischera (Hospodářské noviny 1. 4. 2014) a V. Bělohradského (Lidové noviny 1. 3. 2014).
Article
4
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 16, 2013, č. 1, s. 23-29
Annotation: Studie o díle Jana Liera a jeho soudobé recepci .
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 849-852
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 98-104
Annotation: Studie dělí polistopadovou literárněkritickou produkci na preskriptivní, deskriptivní a performativní, zvláštní pozornost věnuje kreativní...
Article
8
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Arsci, 2010.
Book
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 6, 10. 6., s. 16-19
Annotation: Studie k osobnosti B. Doležala, analýza jeho kritické metody na základě souboru kritik publikovaných převážně v časopise Tvář Netrpěná literatura,...
Article
12
Annotation: Společným záměrem třinácti studií je zkoumání funkce vyprávění v literatuře, historii, filozofii, výtvarném umění, filmu a komiksu; se...
Book
13
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 43, září, s. 8
Annotation: Referát o semináři; připojeny příspěvky a na s. 25 otištěna báseň J.Dědečka Sonet pro odbornou kritiku.
Article
16
17
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 30. 8. 2006
Annotation: Rozhovor s literárním kritikem a historikem A. Hamanem o literární kritice v 19. století a dnes; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 9, 7. 11., s. 30-33
Annotation: Rozhovor, opatřený biograficko-bibliografickou poznámkou o A. Hamanovi.
Article