By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. [244]-249
Annotation: Autor se ve své stati zabývá Mukařovského pojetím estetické funkce v kontextu ostatních (mimoestetických) funkcí a připomíná též reflexi...
Article
2
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 11-22
Annotation: Studie konfrontuje funkcionální a existenciální pojetí umění a literatury.
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2017, č. 126, září, Literární příl., č. 1, s. 3-4
Annotation: Úryvek z knihy "Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera".
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 8, 20. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 26. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 16, 6. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 14, 8. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 12, 16. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 440-445
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 9. 2016
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 3, 11. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
15
Annotation: Kolektivní monografie vznikla též jako studijní pomůcka pro adepty vysokoškolských oborů žurnalistika a mediální studia, mj. s uvedenými příspěvky;...
Book
16
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 26, 2016, č. 53, s. 56-61
Annotation: Studie charakterizuje poetiku posledních čtyř románů M. Kundery. Navzdory rozdílům věnuje autor pozornost jevům, ve kterých "francouzský seriál"...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 9, 30. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 5, 5. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article