By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2015, č. 57/58, s. 57-60
Annotation: Polemika nad textem V. Bělohradského "Kunderův sen o absolutním autorství".
Article
22
In: Poezie. -- S. 15-19
Annotation: Předmluva autora mapuje vývoj poetiky Gustava Erharta; s ilustrovaným portrétem autora knihy (s. [9]); s Ediční poznámkou Radima Kopáče (s. 445-449);...
Book Chapter
23
by Malevič, Oleg Michajlovič, 1928-2013
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015.
Annotation: Autorský výběr ze studií napsaných od 60. let 20. století po závěr autorova života, rozdělený na část teoretickou a historickou; ve svých...
Book
24
Obsah knihy
Annotation: Monografie zkoumá český parnasismus jako specifický typ literární tvorby druhé poloviny 19. a počátku 20. století, obsahuje kapitoly věnované...
Book
25
by Novotný, Vladimír, 1946-
Published Týn nad Vltavou : Nová Forma, 2015.
Annotation: Soubor glos a komentářů Vladimíra Novotného z roku 2013, výběrově uveřejňovaných na stránkách časopisu Plž; - s Ediční poznámkou (s....
Book
26
In: Hořce voní arnika. -- s. 119
Annotation: Doslov; - s Poznámkami k překladu (s. 117-118) a medailonkem autora (zadní záložka); kniha je doprovozena historickými a současnými fotografiemi.
Book Chapter
27
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 153-154
Annotation: Recenze dvou níže uvedených knih.
Article
28
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 20, 4. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
29
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 15, 25. 9., s. 15
Annotation: Polemika s názorem V. Bělohradského na knihu B. Němcové (in: Společnost nevolnosti, 2009).
Article
30
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 14, 11. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
31
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 13, 26. 6., s. 25
Annotation: Recenze. V úvodu autor polemizuje s recenzemi P. Fischera (Hospodářské noviny 1. 4. 2014) a V. Bělohradského (Lidové noviny 1. 3. 2014).
Article
32
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 215-237
Annotation: V české literatuře 19. století vznikla na sklonku 70. a 80. let vývojová fáze, která bývala tradičně charakterizována jako etapa generace lumírovsko-ruchovské;...
Article
33
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 1, 9. 1., s. 19
Annotation: Polemika s článkem P. Janouška Spát a revoluce (Tvar č. 18/2013).
Article
34
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2014, č. 58/59, s. 220-222
Annotation: Recenze.
Article
35
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Karolinum, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor studií psaných od 50. let 20. stol. po současnost a věnovaných prozaickému dílu Jana Nerudy, Karla Čapka a Milana Kundery; obsahuje Bibliografii...
Book
36
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 5, říjen, s. 783-787
Annotation: Recenzní článek.
Article
37
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 13. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
38
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 21. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 54, s. 184-185
Annotation: Recenze.
Article
40