By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 18, 4. 11., s. 3
Annotation: Medailon J. Opelíka k jeho osmdesátým narozeninám; mj. o jeho angažmá v nově založeném Institutu pro studium literatury.
Article
82
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 17, 21. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 14, 9. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 4, srpen, s. 535-541
Annotation: Recenze.
Article
85
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 13, 24. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 410-412
Annotation: Polemická reakce na článek J. Holého v ČL č. 6/2009 kritizující níže zmíněnou knihu.
Article
87
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 11, 27. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
88
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 9, 29. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
89
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 15. 4., s. 9
Annotation: Nekrolog.
Article
90
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 1, 7. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
91
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 56-58
Annotation: Esej k osobnosti K. H. Máchy a recepci a interpretaci jeho díla při příležitosti dvoustého výročí Máchova narození.
Article
92
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2010, č. 42/43, s. 314-315
Annotation: Recenze.
Article
93
In: Oblaka naší nepřítomnosti. -- s. 114-116
Annotation: Doslov k výboru z esejistiky a drobných úvahových próz, mj. s esejí o K. H. Máchovi: Demiurg zapřený nezralým národem (s. 9-20, otištěno ve...
Book Chapter
95
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 20, 2010, č. 41, s. 61-66
Annotation: Polemika se studií, v níž se T. Koblížek pokouší o kritickou reflexi Doleželovy teorie fikčních světů (in: Svět literatury, č. 39/2009).
Article
96
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 98-104
Annotation: Studie dělí polistopadovou literárněkritickou produkci na preskriptivní, deskriptivní a performativní, zvláštní pozornost věnuje kreativní...
Article
97
by Blatná, Dana, 1967-, Bruin, Edgar de, 1958-, Haman, Aleš, 1932-, Tučková, Kateřina, 1980-
Published Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2010.
Annotation: Česko-anglicko-německá propagační publikace; s uvedenými průvodními texty; s přehledem knižních obálek (s. 56-99); - dodatečně vyšel separát...
Book
99
by Haman, Aleš, 1932-
Published Praha : Arsci, 2010.
Book