By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 7
Annotation: Článek věnovaný vzpomínkám na básníka E. Juliše.
Article
2
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 19, 14. 9.
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 134, 10. 6., s. 18
Annotation: Básně reagující na koronavirovou pandemii, který zorganizoval J. Sojka.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Zamyšlení nad poezií T. T. Kůse a jeho sbírkou "Mělké jámy" - v souvislosti s udělením Ceny Bohumila Polana.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Volfa "Žasl jsem od pily".
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 130, 6. 6., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon I. Haráka.
Article
7
online
In: Herberk [online]. -- R. 2018, č. 13, 13. 5., s. 24-27
Annotation: Ukázky ze sbírky básní Pedomancie I. Haráka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 27).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, s. 16-20
Annotation: Literárněkritické laudatio k básnířčině jubileu s přirovnáním k tvorbě Z. Rotrekla.
Article
10
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 20, 2017, č. 2, 30. 11. s. 67-81
Annotation: Studie pojednávající o kvalitách básnického textu. Autor si klade otázku, jaká specifika činí báseň "velkou", přičemž vychází z interpretačních...
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 52, 2017, č. 5/6, s. 20-22
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 18, 2017, č. 10, s. 17-20
Annotation: Básně I. Haráka; připojen úryvek z doslovu sbírky J. Kotena.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2015, č. 13, 30. 3.
Annotation: Recenze.
Article
14
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 9, s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
15
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 14. 4. 2014
Annotation: Recenze.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2013, č. 39, 23. 9.
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2013, č. 37, 9. 9.
Annotation: Recenze.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2013, č. 30, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
19
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 12. 7. 2013
Annotation: Rozhovor s I. Harákem o české literatuře z pohledu autora, literárního historika a kritika; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 20. 6. 2013
Annotation: Nekrolog Z. Rotrekla.
Article