By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní I. Hucla "Návrat ke kruhu".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní J. Sojky "Sesuv noci".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 7
Annotation: Článek věnovaný vzpomínkám na básníka E. Juliše.
Article
4
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 19, 14. 9.
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 14, 10. 9., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Fucimanové "Nezabíjejte toho krocana".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 21
Annotation: Recenze na sbírku básní B. Ždichynce "Hranatej svět".
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Zamyšlení nad poezií T. T. Kůse a jeho sbírkou "Mělké jámy" - v souvislosti s udělením Ceny Bohumila Polana.
Article
8
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 72-82
Annotation: Studie o literární tvorbě K. Erbové u příležitosti 85. narozenin básnířky.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Volfa "Žasl jsem od pily".
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 23
Annotation: Recenze na "Sebrané básně II" P. Krále z let 1969-1987.
Article
11
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, s. 16-20
Annotation: Literárněkritické laudatio k básnířčině jubileu s přirovnáním k tvorbě Z. Rotrekla.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 4, 22. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 9, s. 30-31
Annotation: Recenze dvou sbírek B. Ždichynce.
Article
18
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 5, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
19
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 1, s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tíseň. -- ISBN 978-80-86446-97-4. -- S. 28-29
Annotation: Doslov - interpretace sbírky.
Book Chapter