By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 13-14
Annotation: Básně.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3, 20
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní I. Hucla "Návrat ke kruhu".
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 4, 18. 2., s. 22
Annotation: Recenze na román K. Rady "...a bude líp".
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 12, prosinec, s. 8-10
Annotation: Úvaha o literárních cenách a Ceně Bohumila Polana, která byla udělena K. Erbové a J. Sojkovi.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní J. Sojky "Sesuv noci".
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 7
Annotation: Článek věnovaný vzpomínkám na básníka E. Juliše.
Article
9
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 19, 14. 9.
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 14, 10. 9., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Fucimanové "Nezabíjejte toho krocana".
Article
11
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 18, 31. 8.
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 17, 17. 8.
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 20-21
Annotation: Recenze na soubor esejů P. Krále "Vynálezci nových omylů".
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 134, 10. 6., s. 18
Annotation: Básně reagující na koronavirovou pandemii, který zorganizoval J. Sojka.
Article
15
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 12, 8. 6.
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 21
Annotation: Recenze na sbírku básní B. Ždichynce "Hranatej svět".
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Zamyšlení nad poezií T. T. Kůse a jeho sbírkou "Mělké jámy" - v souvislosti s udělením Ceny Bohumila Polana.
Article
18
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 72-82
Annotation: Studie o literární tvorbě K. Erbové u příležitosti 85. narozenin básnířky.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Volfa "Žasl jsem od pily".
Article