By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 18. 12. 2019
Annotation: Předmluva P. Kosatíka z knihy "100 x Václav Havel" uvozena krátkým komentářem; připojeno několik výroků V. Havla.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 108, 11. 5., s. 12
Annotation: Ukázky z knihy "Václav Havel - Má to smysl: Výbor rozhovorů 1964-1989". Jedná se o rozhovory z roku 1975 s J. Lederereem, z roku 1986 s J. Keanem...
Article
3
In: Já nejsem smutný : Audience, Vernisáž. -- ISBN 978-80-87490-27-3. -- S. 71-74
Annotation: Autorův komentář ke vzniku a povaze divadelní hry "Audience" a dalších her s postavou F. Vaňka (viz rozpis); s datací "25. července 1985".
Book Chapter
5
by Michnik, Adam, 1946-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Kniha rozhovorů mezi Václavem Havlem a Adamem Michnikem o demokracii a jejím budování, zahrnuje období od sedmdesátých let až do posledního období...
Book
6
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2019.
Annotation: Soubor rozhovorů s Václavem Havlem mezi lety 1964-1989 představuje vývoj Havlova politického myšlení, aktivismu, a uměleckých postojů; s Ediční...
Book
7
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2019.
Annotation: Souborné vydání dramat "Audience" a "Vernisáž" V. Havla určené především školám a mladým čtenářům; s uvedenou předmluvou, uvedeným komentářem...
Book
8
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2019.
Annotation: Vydání dramatu V. Havla je určeno především školám a mladým čtenářům a obsahuje též ukázku z "Antikódů" (s. 97-103, s úvodní poznámkou...
Book
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 8-9
Annotation: Přetisk části ankety (redakčně kráceno) z roku 1968, která vyšla v časopise Dějiny a současnost (č. 5 a 6). Osobnosti v ní odpovídali na...
Article
10
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 10, 13. 12., s. [27]
Annotation: Úryvek vzpomínky V. Havla na básníka J. Kuběnu (Obsah, 1986).
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 261, 10. 11., příl. Pátek, č. 45, s. 4-8
Annotation: Přetisk rozhovoru z Pátku LN 22. 12. 2006. Magazín Pátek č. 45/2017 vychází jako speciální narozeninové číslo k dvacetiletému výročí jeho...
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 5, 6. 1., s. 5
Annotation: Faksimile další části reportáže (první část otištěna v LN 5. 1. 2016). Připojena zpráva o příležitostném neprodejném tisku s ukázkou...
Article
14
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2016, č. 68, srpen, s. 23-24
Annotation: Přetisk projevu V. Havla; připojena úvodní poznámka.
Article
15
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 106, s. 11-15
Annotation: Přetisk projevu prezidenta ČSFR V. Havla na konferenci o nenávisti (28. 8. 1990, Oslo, Norsko).
Article
16
In: Zpravodaj Centra Óndry Łysohorského. -- R. 2016, č. 2, s. 6-7
Annotation: Přetisk dopisu V. Havla Ó. Łysohorskému z 14. 3. 1969, odpověď na dřívější dopis Łysohorského, zřejmě prosbu o intervenci Kruhu nezávislých...
Article
17
18
Annotation: Faksimile diáře Václava Havla z roku 1977 obsahuje zápisky z doby jeho zadržení a pobytu ve vězení (14. 1. - 20. 5.) a po jeho propuštění; s...
Book
19
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2015.
Annotation: Kniha je přepisem rozhovorů s prezidentem Václavem Havlem, které byly vysílány Československým a Českým rozhlasem v období od roku 1990 do roku...
Book
20
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2015.
Annotation: Publikace přináší chronologicky uspořádaný materiál, jenž zahrnuje Havlovu osobní korespondenci, dopisy určené veřejným činitelům, dále...
Book