By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Michnik, Adam, 1946-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Kniha rozhovorů mezi Václavem Havlem a Adamem Michnikem o demokracii a jejím budování, zahrnuje období od sedmdesátých let až do posledního období...
Book
2
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2019.
Annotation: Soubor rozhovorů s Václavem Havlem mezi lety 1964-1989 představuje vývoj Havlova politického myšlení, aktivismu, a uměleckých postojů; s Ediční...
Book
3
Annotation: Faksimile diáře Václava Havla z roku 1977 obsahuje zápisky z doby jeho zadržení a pobytu ve vězení (14. 1. - 20. 5.) a po jeho propuštění; s...
Book
4
Annotation: Soubor proslovů čestných doktorů JAMU z oblasti divadelní a dramatické tvorby z let 1997-2010.
Book
5
Annotation: Soubor studií fenomenologických filosofů přednesených na uvedené konferenci a uspořádaných do oddílů: Patočkovo "kacířské" místo ve fenomenologii...
Book
6
by Havel, Václav, 1936-2011, Rupnik, Jacques, 1950-
Published Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
Annotation: Třísvazkové vydání 598 dokumentů Charty 77 a 14 souborů příloh; s úvodními texty V. Prečana, V. Havla a J. Rupnika, s ediční poznámkou V....
Book
7
by Stránský, Jiří, 1931-2019, Škodová, Lola
Published Praha : Orientální ústav AV ČR : Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
Annotation: Příběhy - svědectví tří jihoafrických (s. 30-81: Joseph Faniso Mati, Johnson Malcomess Mgabela, Monde Colin Mkunqwana) a tří českých politických...
Book