By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2019.
Annotation: Soubor rozhovorů s Václavem Havlem mezi lety 1964-1989 představuje vývoj Havlova politického myšlení, aktivismu, a uměleckých postojů; s Ediční...
Book
2
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Břeclav : Moraviapress, 2000.
Annotation: Soubor studií, s oddíly: Minulost a budoucnost sémiotiky (s. 9-48, se studiemi: Vliv Romana Jakobsona na vývoj sémiotiky; Sémiotika v příštím...
Book
3